Sanderfinger.se är en uoffisiell sida och drivs av Jonas Jonsson.
Sidan har funnits sedan februari 2000.   
         feb - aug 00                       aug - okt 00


    okt 00 - juli 01